Bostadsbyggandet minskar i länet

Bostadsbyggandet i Dalarna har under de tre första kvartalen minskat med över 40 procent jämfört med samma period.  Det framgår av preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån. Under de tre första kvartalet i år har totalt 154 bostäder börjat byggas mot 262 i fjol. Både vad gäller småhus och flerfamiljshus har bostadsproduktionen här i  Dalarna minskat.