Klartecken för röd diesel

Sverige har inte någon generell rätt att stoppa privat införsel av finsk röd diesel. Det är innebörden i en dom från EU:s domstol som meddelades på torsdagen.

EU:s domstol har prövat frågan på begäran av hovrätten i Umeå, sedan en person i Västerbotten överklagat en fällande dom i tingsrätten om införsel av röd diesel.

Han dömdes 2004 till dagsböter för att ha fört in 3 000 liter olja från Finland som han inte betalt svensk skatt för.