Mälardalens högskola rankas lågt

Mälardalerns Högskola hamnar på 21:a plats när Sydsvenska Industri- och Handelskammaren rankar 30 svenska universitet och högskolor.

Rankingen har gjorts utifrån saker som studenternas prestationer, lärartäthet, andel disputerade lärare och antal publicerade vetenskapliga artiklar.

I topp hamnar Karolinska institutet och i botten hamnar Högskolan på Gotland.