Dagsböter för tidigare platschef på Milko

En tidigare platschef vid Milkos mejeri i Östersund dömdes i dag av tingsrätten, för otillåten miljöverksamhet, till dagsböter på sammanlagt 21 000 kronor.

Brottet är att Milko vid tio tillfällen mellan 2002 och 2005 släppt ut avloppsvatten med en annan PH-halt än vad de har tillstånd till - vilket ställt till problem i kommunens avloppsreningsverk.

Tingsrätten går på åklagarens linje och anser att platschefen inte gjorde tillräckligt för att komma till rätta med utsläppen.