Oväntat stort varsel

I går varslade Gävle kommun 100 anställda inom grundskolan. Ett varsel som var väntat, men inte att det skulle bli så många.

100 tjänster är det som ska bort från och med slutet av vårterminen nästa år för att kommunen ska få ihop sin budget. Och framför allt är det lärartjänster.

Men redan i våras var det ett varsel inom grundskolan på 80 tjänster, men den gången var det bara 15 som blev uppsagda.

Och Marek Szypura hoppas naturligtvis att det inte ska behöva bli så många som verkligen behöver gå den här gången heller. Även om han vet om att elevunderlaget minskar.

Och även konkurrensen med friskolor ökar.

Men ändå finns det en förståelse, inom lärarkåren, för att antalet tjänster måste minska med det minskade elevunderlaget, enligt Marek Szypura.