Nibe redovisar mindre vinst än förra året

Markarydsföretaget Nibe Industrier redovisar en vinst efter finansnetto på 303 miljoner kronor för årets nio första månader. Det kan jämföras med vinsten på 326 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Omsättningen steg med cirka 330 miljoner kronor till nästan 3,9 miljarder kronor.

Sedan Nibe flaggade för i en vinstvarning i slutet av september har marknaden för värmepumpar försvagats i både Tyskland och Sverige. I Tyskland och Danmark har dessutom marknaden för braskaminer försvagats kraftigt. Nu ska bolaget spara och i Markaryd får cirka 60 anställda gå.

För helåret 2007 väntas en omsättningsökning på cirka 10 procent, men ett vinstfall på lika mycket.