Kalmar kommun granskas av datainspektionen

Datainspektionen granskar Kalmar kommun sedan en person anmält att exempelvis namn på personer som sökt plus-jobb, lämnats ut på kommunens hemsida via öppna diarier.

Kalmar kommun ska nu svara på ett antal frågor som ska lämnas in till datainspektionen senast den 7 december.