Skogsägarna tror på framtiden

Optimismen och framtidstron är mycket stor bland Sveriges skogsägare. Det visar årets skogsbarometer från LRF Konsult och Swedbank.

Andelen skogsägare som är nöjda med lönsamheten har ökat från 30 procent 2005 till 57 procent i dag.
25 procent tror på en väsentlig ökning av massavedspriserna, en ökning med 11 procentenheter sedan 2006. De privata skogsägarna äger drygt hälften av skogsarealen i landet. Skuldsättningen är låg, hela 65 procent har inga lån på sin skog.

Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget bland Sveriges privata skogsägare och deras förväntningar på konjunkturen och bygger på en intervjuundersökning som Sifo gör bland 621 skogsägare jämt fördelade över landet.