Kvinnliga poliser inte helt jämställda

Över hälften av Sveriges kvinnliga poliser har aldrig funderat på att byta yrke men de upplever sig inte alltid helt jämställda med männen. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Polisförbundet.

I Gävleborgs län uppger 31 procent av de kvinnliga poliserna att de på något sätt är diskriminerade jämfört med manliga kollegor.

I Värmland och Jönköpings län är det endast tre procent av de tillfrågade som uppgett detta.