Tvivel kring nya rökförbudet i Backa

Från och med årsskiftet är det inte längre tillåtet att röka på arbetstid i Backa.

Mona Öberg jobbar på Rimsmedsgatans förskola i Brunnsbo. Hon röker inte själv, men hon är tveksam till det nya rökförbudet