Skogsägare nöjda med utvecklingen

Fler skogsägare än tidigare är nöjda med lönsamheten i skogsbruket och många tror att priserna på virket stiger.

Det visar Skogsbarometern 2007.

Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget bland Sveriges privata skogsägare och deras förväntningar på konjunkturen.

–Det är fantastiskt både på kort och på lång sikt säger Christian Ankarstrand som äger skog runt Östra Ryd.

Kortsiktig gäller glädjen att virkespriserna stiger och långsiktigt behövs det skog om energimål ska uppfyllas eftersom skogen svarar för en stor del av det ökade biobränslet.

I Götaland har andelen skogsägare som är nöjda med lönsamheten i skogbruket ökat från 23 procent till 49 procent sedan 2005.

– Det har blivit en renässans för skogen i och med att vi har haft en högkonjunktur och efterfrågan på timmer och massaved är stort och det gör att lönsamheten är god säger en glad Christian Ankarstrand.

Anton Frank
anton.frank@sr.se