Restaurang vill inte riva uteservering

Restaurangen Lilla Helfwetet i Halmstad överklagar kommunens beslut att inte förlänga det tillfälliga bygglovet för uteserveringen på Hamngatan.

Enligt Lilla Helfwetets överklagan till länsstyrelsen utformades uteserveringen efter de anvisningar som gavs från byggnadskontoret.

Vidare skriver restaurangen att man uppfattade de besked som gavs som ett positivt förhandsbesked om att ett permanent bygglov skulle ges för uteserveringen.

I annat fall skulle restaurangen inte ha investerat i byggnaden i den omfattning som gjordes, enligt överklagan till länsrätten.