Moderat nämndordförande upprörs inte av alkoholbeslut

Bra att länsrätten prövat fallet så att vi vet hur lagen ska tolkas. Ja, så säger nämnden för arbete och välfärds ordförande i Växjö Willemo Carlsson, om att länsrätten ändrat nämndens beslut och gett en restaurang rätt till ett normalt alkoholtillstånd.

- Det känns bra att vi fått det här prövat, vi har stöd i alkohollagen, men länsrätten anser att vi varit för strama i vår tolkning, säger Willemo Carlsson.

Länsrätten gick igår emot nämnden för välfärd och arbetes beslut att restaurangen Piazzo Teatro bara skulle få servera alkohol från klockan 16 på eftermiddagen till klockan 01 på natten de vardagar, när det bedrivs undervisning på Växjö konst och designskola som ligger mitt emot restaurangen.

Rätten anser att restaurangen visserligen ligger i ett känsligt område, eftersom skolungdomar ofta befinner sig i närheten. Men samtidigt så ligger det en annan restaurang i samma hus som skolan, restaurang Munken, och de får servera alkohol från klockan 11. Alltså ska Piazzo Teatro också skulle få göra det.

Willemo Carlsson upprörs inte av beslutet och får hon bestämma är fallet Piazza Teatro nu utagerat och någon överklagan till Kammarrätten blir det troligen inte

- Det är ju nämnden som bestämmer, men jag ser inte att det finns någon anledning att gå vidare, säger hon.

Men om det här beslutet innebär att nämnden kommer vara generösare när det gälller att ge alkoholtillstånd i framtiden vill hon inte svara på.

- Vi måste alltdi pröva varje ärende för sig, utifrån den situation som då råder, säger Willemo Carlsson.