Trafik och service

Inga akuta störningar i trafiken eller kollektivtrafiken den här morgonen.