Inget lagkrav på fjärrvärmekonkurrens

Det blir inget krav på konkurrens i fjärrvärmenäten i den nya fjärrvärmelagen. Det framgår av regeringens lagrådsremiss. Det finns starka kundgrupper som vill ha konkurrens och regeringen ska utreda detta närmare.

Ola Alterå, statssekreterare på Näringsdepartementet och tidigare VD för Svensk Fjärrvärme, säger att en sådan utredning kommer att göras.

– Vi ska göra en fördjupad utredning av den frågan så vi verkligen har belyst alla de frågor som ställs i debatten.

Men den här gången blir det alltså inte konkurrens i näten?

– Det blir det inte. Konkurrens i näten finns det inget skarpt förslag på i den här lagrådsremissen.

Lagen som ska träda i kraft 2009 blir alltså utan lagstadgat krav på konkurrens i fjärrvärmenäten. 

Starka aktörer kräver konkurrens
En grupp starka fjärrvärmekunder med bland andra Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen, har i åratal krävt konkurrens för att hejda prisökningarna på fjärrvärme.

Kritiken gäller den monopolställning som fjärrvärmebolagen har. De både äger näten och producerar varmvattnet och kan sätta priset utan konkurrens. I fjol var det 24 fjärrvärmebolag som hade höjt taxan med mer än 30 procent på fem år.

Ola Alterå säger att själva syftet med den nya fjärrvärmelagen är att stärka fjärrvärmekundernas ställning gentemot leverantörerna. Bolagen ska bli skyldiga att förhandla om villkor och kunderna ska skyddas vid avbrott.

Fjärrvärmenämnd ska medla vid konflikt
Regeringen vill reglera så lite som möjligt på fjärrvärmemarknaden och det blir inte heller någon statlig prisövervakning som både Svensk Fjärrvärme och kundorganisationerna vill ha.

I stället blir det en så kallad fjärrvärmenämnd som ska medla vid konflikter.

– Det är ett sätt att med lagen skapa förutsättningar för parternas egen självreglering, säger Ola Alterå.

Men det blir inte någon direkt statlig prisövervakning?

– Det blir det inte och det är väldigt medvetet. Vi tror inte på något systemskifte till en genomreglerad fjärrvärmemarknad.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se