Ny plan ska rädda Östersjön

I dag, torsdag, presenterades den nya räddningsplanen för Östersjön vid ett ministermöte i Krakow i Polen.  Planen säger att utsläppen av kväve och fosfor från Östersjöländerna ska minska med över hundratusen ton per år fram till 2016.

I nyheterna i dag har du hört om att havsbottnarna runt Gotland på många håll är syrefattiga och döda vilket riskerar leda till algblomning och minskat torskbestånd.

På mötet i dag enades Östersjöländerna om en ny aktionsplan för Östersjöns miljö. Utsläppen av kväve och fosfor ska minskas med 135 000 respektive 15 000 ton per år fram till 2016.

En bördefördelning mellan länderna, grundad på folkmängd och en viss procent av de nuvarande utsläppen är också klar. För Sveriges del innebär det åtaganden att minska kväve- och fosforutsläppen med 21 000 respektive 290 ton.

Närvarande på mötet i Krakow gjorde bland andra Sveriges miljöminister Andreas Carlgren.