Tosteröbron helrenoveras

Tosteröbron i Strängnäs ska helrenoveras och få ytterligare en gång- och cykelbana. Det har teknik- och fritidsnämnden beslutat.

Bakgrunden till investeringen är sprickbildningar i en bropelare och troligen måste hela stålkonstruktionen bytas ut.

Kommunen planerade också för en helt ny broförbindelse för att klara den ökande befolkningen på Tosterö, men det sa nämnden nej till vid mötet på onsdagen, eftersom de ansåg att det blir för dyrt.