100 kilo ål släpps i protest

KIVIK/KULLEN. Ålfiskarna Ola Johnsson och Hånsa Olofsson flyttar på torsdagen 100 kilo ål från Kivik till Kullen. Där släpps ålen för att vandra vidare till Saragasso. Det är ålfiskarnas sätt att protestera mot att vattenverkens turbiner tillåts döda stora mängder ål.

Ålfiskarna är kritiska till alla nedskärningarna inom ålfisket och tycker att de tar ett stort ansvar för fisket med fångstbegränsningar och ökade minimimått. De har också startat en egen fond för utsättning av ål.