Ny förundersökning krävs i Knutbymålet

Knutbypastorn Helge Fossmos roll i morddramat i Knutby bör prövas på nytt. Det kräver Fossmos advokat Peter Althin, enligt Upsala Nya Tidning.

Fossmo hördes av Uppsalapolisen i början av året, sedan han förklarat sig ha nya uppgifter att komma med. Bland annat sade han sig vara beredd att medge sin egen delaktighet och även berätta om andra personers inblandning i mordplanerna.

Men Uppsalapolisen ansåg inte, att hans uppgifter var tillräckliga för att inleda en ny förundersökning. Advokat Althin kommer inom kort att lämna in en formell begäran om överprövning av det beslutet.