Dålig luft på Jönköpingsgata

Problemen med den dåliga luften kring Barnarpsgatan i Jönköping fortsätter.

För ett och ett halvt år sedan visade mätningar, att antalet farliga partiklar i luften överskred normen lika många gånger på ett halvår, som var målet för ett helt år.

Nya mätningar hittills i år visar att problemen är fortsatt lika stora och nu uppmanar länsstyrelsen Jönköpings kommun att göra något för att minska halten av hälsofarliga partiklar i luften på Barnarpsgatan.

Bara några hundra meter bort, på Hoppets torg, överskrids halterna inte någon dag, enligt mätningarna, så problemen finns just på centrala väster, menar länsstyrelsen.