Trädgårdsland i Västergarn grävs ut

Arkeologer ska undersöka ett trädgårdsland i Västergarn, där det har hittats två vikingatida arabiska silvermynt.

Det finns också uppgifter om att det hittats skelett på samma plats.

Länsstyrelsen har anslagit drygt 37 000 kronor till den här förundersökningen av fyndplatsen.