Verdandi: Lägg inte ner BO!

Verdandimedlemmar från bland annat Sundsvall protesterar mot förslaget att Barnombudsmannen ska läggas ned.

Förslaget kommer från Statskontoret och bakgrunden är ett uppdrag från regeringen att förändra myndighetsstrukturen för barnpolitiken.

Föreningen Verdandi, som jobbar med sociala frågor, har tidigare krävt att FN:s barnkonventionen skall göras till lag och föreningen känner nu stor oro inför statskontorets förslag.

”I stället för att avveckla bör i stället Barnombudsmannen utvecklas och ges en ännu aktivare roll som pådrivare för barns rättigheter”, menar Verdandi.

Statskontoret analyserar, granskar och utvärderar offentlig förvaltning på regeringens uppdrag.