Sverige inför EG-domstolen

EU-kommissionen har stämt Sverige, för att svenska reningsverk inte tar bort tillräckligt med kväve ur avloppsvattnet.

Svenska myndigheter hävdar att forskningen numera visar att det är fosfor - och inte kväve - som är den stora boven bakom övergödningen av Östersjön.

Om Sverige förlorar i EG-domstolen måste ett 60-tal reningsverk byggas om till en kostnad på drygt en miljard kronor.

Branschorganisationen Svenskt Vatten protesterar mot att svenska ud har sekretessbelagt kommissionens stämningsansökan.