Regeringen satsar mot våldsbrott

Regeringen satsar nu 800 miljoner kronor i en handlingsplan mot bland annat väld mot kvinnor. Planen innefattar exempelvis att polisens arbete mot kvinnovåld ska intensifieras. I handlingsplanen ingår också att metoder ska utvecklas för män som utövar våld. Samtliga män som har dömts för våld i nära relationer eller för sexualbrott ska erbjudas programverksamhet inom kriminalvården.