Ny aktionsplan för Östersjön

Sverige skall minska sina utsläpp av kväve till Östersjön med 21 000 ton.

Det beslutades idag gemensamt av östersjöländerna vid ett ministermöte i Krakow i Polen.

Sverige skall även minska utsläppen av fosfor med 290 ton.

Alla östersjöländer skall minska på sina utsläpp av näringsämnen för att hejda övergödningen av Östersjön fram till år 2016.

Totalt handlar det om 135 000 ton kväve och 15 000 ton fosfor.