100 år med Strindbergs Intima Teater

Intiman startade som en experimentteater vid Norra Bantorget i Stockholm, grundad 1907 av August Strindberg och skådespelaren August Falck.

Intiman var ett försök att skapa en studioscen av samma slag som Théâtre Libre i Paris och Kleines Theater i Berlin. Här spelades enbart Strindbergs egna verk och här utvecklade han sin scenkonst.

Intiman hade publikframgångar, men utsattes för kritik. Trots begränsade resurser fick Intiman stor betydelse för svenskt teaterliv. Samarbetet mellan Strindberg och Falck upphörde 1910, men teatern fortsatte fram till 1913 under namnet Lilla teatern.

1957 när Intima Teatern fyllde 50 år gjorde Claes Hoogland ett program där han samlade skådespelare från Strindbergs Intima Teater. Vi hör bland andra Fanny Falkner, kallad Strindbergs sista fästmö och Harriet Bosse.

Intiman kallades även en scen vid Engelbrektsplan i Stockholm 1911–21. Därefter har namnet Intiman burits av den nuvarande scenen vid Odenplan som invigdes 1950 med Ingmar Bergmans uppsättning av Tolvskillingsoperan.

Strindbergs Intima Teater återinvigdes 2003 och här spelas Strindbergs dramer och andra pjäser i hans anda.

Även Malmö stadsteaters studioscen är döpt till Intima Teatern.