Utsläppen ska minska i Östersjön

På torsdagen enades Östersjöländerna om en ny aktionsplan för Östersjöns miljö.

Utsläppen av kväve och fosfor ska minskas med 135 000 respektive 15 000 ton per år fram till 2016.

För Sveriges del innebär det att man åtar sig att minska kväve- och fosforutsläppen med 21 000 respektive 290 ton.

Planen presenterades vid ett ministermöte i Kraków i Polen.