Slakteri riskerar böter från i dag

Från och med i dag riskerar slakteriet i Delsbo att få betala 75 000 i böter. Orsaken är att livsmedelsverket har hittat djurbajs på köttet i slakteriet, och trots upprepade avvikelserapporter har ingen förbättring skett.

Under en trettiodagars-period kommer livsmedelsverket att göra ett antal oanmälda inspektioner för att kontrollera slaktkropparna.

Om kropparna då är skitiga tänker verket vända sig till länsstyrelsen för att få ut bötesbeloppet.

Arja Kautto på Livsmedelsverket vill inte berätta när inspektionerna ska göras.