Många kvinnliga poliser blir diskriminerade

En hel hel del kvinnliga poliser känner sig diskriminerade på jobbet. I Gävleborgs län är det här problemet störst i hela landet enligt en undersökning som Polisförbundet har gjort.

31 procent av de tillfrågade kvinnliga poliserna i Gävleborg uppger att de har blivit diskriminerade.

1000 poliser har tillfrågats och den vanligaste formen av diskrimininering är att kvinnor inte får vara delaktiga vid beslut och att de inte får arbetsuppgifter som manliga poliser får.

I hela landet säger 13 procent av de kvinnliga poliserna att de har blivit sämre behandlade jämfört med manliga kollegor.