EU röstar om klimatpåverkan från köttindustrin

EU-parlamentet ska nu för första gången ta ställning till en av de stora utsläppskällor som hittills hamnat i skymundan i klimatdebatten; nämligen växthusgaser från köttindustrin.
(P1 Vetenskapsradion)