Tältbråk i Bodafors

En privatperson i Bodafors har tröttnat på det han kallar en förhalningsprocedur från ett företag på orten och vänder sig nu till Länsstyrelsen.

Det handlar om ett företag, som hotades av en straffavgift om inte ett så kallat lagertält, som satts upp revs igen.
Men trots att det är ett år sedan detta hände, står tältet kvar enligt Bodaforsbon.
Dessutom har företaget ansökt om att få bygga ut sina lokaler, skriver mannen, som nu kräver att länsstyrelsen griper in och kräver vite av företaget.