Polis anmäler åklagare

En polisman från Norrköping som fällts för tjänstefel anmäler nu åklagaren som handlagt målet till justitieombudsmannen.

Orsaken är att det tog över ett år från det att han anmäldes, tills åtal väcktes i Norrköpings tingsrätt.

I polisförordningen står det att utredningar om brott i tjänsten ska bedrivas med särskild skyndsamhet och att åtal normalt ska ske inom sex veckor.

Polismannen anmäldes för att i onödan ha använt sin batong i samband med ett ingripande i Hageby centrum på hösten 2005.