Minskad vinst för Billerud

Ökade råvarukostnader för skogsråvara gör att företaget Billerud som äger Skärblacka bruk visar sämre resultat för årets tredje kvartal jämfört med förra året.

I år är vinsten 122 miljoner kronor och vid samma period förra året var vinsten 179 miljoner kronor.

Skärblacka bruks VD Peter Davidsson säger att läget förnärvarande är stabilt men att de ständigt ökade priserna på vedråvara kan få konsekvenser för verksamheten om de fortsätter att stiga.

En av anledningarna till prisökningarna är att Ryssland tidigare i år införde en tullkostnad för rysk björkved.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se