Ål fick lift mot Sargassohavet

I protest mot att många ålar dödas i vattenverkens turbiner flyttade några ålafiskare 100 kilo ål från Kivik till Kullen. Därifrån kan ålen utan risk vandra vidare till Sargassohavet.

– Det är en protest mot att ålfiskarna hela tiden ska dra ner. Men mot vattenkraften som förstör en massa ål, är staten feg. Men det är dags att ta tag mot vattenkraften som påverkat ålen i 50-60 år, säger ålfiskare Ola Johnsson.

Ålfiskarna är kritiska till alla nedskärningarna inom ålfisket och tycker att de tar ett stort ansvar för fisket med fångstbegränsningar och ökade minimimått. De har också startat en egen fond för utsättning av ål.