230 anställda på SAS varslas

SAS Sverige kommer i morgon att varsla om övertalighet inom företaget. Totalt handlar det om 230 anställda, piloter och kabinpersonal stationerade på Arlanda, som riskerar att förlora sina jobb.

- Vi ska sätta oss ner med facket och tillsammans hitta en gemensam lösning på hur vi ska hantera den här övertaligheten, och vi kommer att göra vårt yttersta för att undvika uppsägningar. Det säger Mikael Lindberg, pressansvarig på SAS Sverige.

I dagsläget finns inga svar på hur många, om ens någon, kommer att sägas upp från SAS Sverige, men varslet om övertalighet är stort och berör nästan var tionde SAS-anställd i landet.

En stor anledning till att varslet kommer nu är enligt Mikael Lindberg att det råder arbetsbrist inom SAS Sverige sedan man slutat flyga med Dashplanen av typen Q-400, som det var stora problem med tidigare i höst. Bland annat fungerade inte landningsställen tillfredsställande, vilket ledde till flera olyckor.

Pelle Gustavsson är vice ordförande i kabinföreningen där 150 av de 230 varslade är medlemmar.
- Många är förtvivlade och rädda för sina arbeten. Från facket försöker vi hitta så många bra lösningar som möjligt, säger han.

Per-Henrik Johansson
perhenrik.johansson@sr.se