Skattefri diesel bara med tankbilsfrakt

EG-domstolen öppnar för privat import av dieselolja från utlandet. Men förutsättningen är att transporten sker med tankbil.

Den åtalade mannen åberopar den fria rörligheten för varor och tjänster på EU:s inre marknad, där man inte ska behöva betala skatt för en vara i ett land som man redan betalat skatt för i ett annat land.

Eftersom rättsläget är komplicerat har hovrätten bett EG-domstolen om ett förhandsutlåtande.

Ingen punktskatt
Enligt utlåtandet så får Sverige rent principiellt inte ta ut punktskatt på olja som redan är beskattad i ett annat land.

Men på grund av en besynnerlig regel så får transporten inte ske på ett ”ovanligt sätt”. Om det är ett ovanligt sätt att transportera olja på då får Sverige ta ut punktskatt.

För att slippa skatt vid privatinförsel av olja måste oljan transporteras i en tankbil.

Man från Tavelsjö anmälde
Det gjorde inte mannan som är föremål för prövning. Han hade 3 000 liter olja i stora dunkar i en skåpbil. Och därför ska han alltså betala svensk skatt på oljan.

Så den som i framtiden vill frakta hem olja från Finland till Sverige måste se till att dyka upp i tankbil och ha dokument som visar att oljan redan är beskattad i Finland för att slippa betala en gång till i Sverige.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se