Scan friar till KLS

Scan visar återigen intresse för slakteriet KLS och erbjuder sig att köpa företaget. Ett brev har idag skickats ut till alla medlemmar i KLS där Scan förklarar fördelarna med ett samgående.

Scan hoppas att ett köp av KLS ska kunna gå igenom så fort som möjligt.

KLS förhandlar sedan tidigare med slaketrikoncernen Danish Crown om ett samgående