Teknik i centrum på gymnasie i Vänersborg

Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg blir första skolan i Västsverige som blir certifierad som Teknikcollege.

Teknikcollege är en samverkan kring utbildning för ungdomar och vuxna. Och den satsar på att stärka och utveckla teknik- och industriutbildningar som matchar näringslivets behov.
Den 21 november äger certifieringsceremonin rum i gymnasiet i Vänersborg.