Handels missnöjda med Kooperationen

Kooperationen, som är en del av arbetarrörelsen, får nu mycket skarp kritik från Handelsanställdas förbund i Dalarna. Kooperationen innefattar bland annat Coop Forum och Konsum.

Roger Hemming som är ombudsman för Handels Dalarna säger att Kooperationen är mycket sämre än privathandeln på att ta hänsyn till de anställda:
– Kooperationen är sämst i klassen idag på arbetsgivarsidan. De har svårt att ta till sig vad personalen och vi säger. Man för ingen dialog och det är oerhört dåligt.
– Vi upplever att de som kommer är marionetter med helt färdiga uppfattningar och de rubbar sig inte en millimeter.
Roger Hemming tror att det kan vara ett resultat av dålig ledning och dålig ekonomi. Och enligt honom så har mer eller mindre alla lokala förhandlingar strandat på senare tid.
– Det är för att vi inte accepterar att man bryter mot lagen om anställningsskydd och gör konstigheter med turordningar. De trixar för mycket, säger Roger Hemming.