Fortfarande oklart om regionindelningen

Frågan om hur gränserna ska dras i Norrland och vilken region Jämtlands län ska tillhöra i framtiden är ännu inte avgjord. De flesta Norrlandspolitiker - som i dag träffades i Östersund - vill ha en enda Norrlandsregion. Men politiker här i länet, i Sundsvall och i Ånge, förordar att tillsammans få bilda en region Mittnorrland.

En klar majoritet av de femtio politiker från samtliga partier i de fyra nordliga länen som idag samlats i Östersund har kommit överens om att inleda det praktiska arbetet med regionbildning i Norrland.  

Det kan bli en eller två Norrlandsregioner. Besked i denna fråga skall ges i februari 2008. En arbetsgrupp tillsätts för att diskutera och se över konsekvenserna av en eller flera regioner i Norrland.

Dessutom finns frågor kring de regionala uppgifterna, organisationsfrågor, sjukvården, inomregional balans med mera som måste förberedas oavsett regionindelning.