"Svensk domstol kan inte gå emot EG-domstolen"

Sverige har inte någon generell rätt att stoppa privat införsel av finsk röd diesel. Det är innebörden i en dom från EG domstolen som meddelades idag.

2004 dömdes maskinskötaren Fredrik Granberg från Tavelsjö utanför Umeå till dagsböter för att ha fört in 3 000 liter olja från Finland som han inte betalt svensk skatt för.
EG-domstolen har prövat frågan på begäran av hovrätten i Umeå. Föredragande i målet är Hans Sundberg hovrättsråd vid Hovrätten Övre Norrland:

Hör även advokat Lennart Lindström som företräder maskinförare Fredrik Granberg från Tavelsjö.

I praktiken svårare att föra in dieseln privat
Enligt utlåtandet från EG-domstolen får Sverige alltså inte rent prinicipiellt ta ut punktskatt på olja som redan är beskattad i ett annat land. Men på grund av en regel så får transporten inte ske på ett ”ovanligt sätt”. För att slippa skatt vid privatinförsel av olja måste oljan transporteras i en tankbil, och ej i vanliga plastdunkar. Det rapporterar Ekot.