Läkarförbundet kritiserar Region Skånes budget

Sjukvårdsbudgeten i Region Skåne inför nästa år räcker inte. Läkarförbundet hävdar att budgeten är orealistisk och att om den genomförs kommer att betyda en personalminskning med mellan 1 500 och 2 500 anställda.

Läkarförbundet anser att ökningen av sjukvårdsbudgeten i Region Skåne är alldeles för liten. I själva verket handlar det om en nedskärning på omkring en miljard. Det är bland annat på grund av att den nya budgeten ska täcka in årets underskott på omkring 600 miljoner kronor.

– Det är helt orealistiskt utan att det blir ytterligt skadliga konsekvenser för sjukvården. Ska man spara måste det vara mindre sparbeting, säger läkarförbundets Lars Nevander.

Regionstyrelsens ordförande moderaten Jerker Swanstein tillbakavisar läkarförbundets bedömning och säger att regionstyrelsen inte har nåt val.

– Det finns en underbalansering med en halv miljard som vi måste komma åt. Det är möjligt att Läkarförbundet inte tycker likadant, säger  Jerker Swanstein. 

Jerker Swanstein medger att ökningen i budgeten bara täcker in förväntade ökade kostnader, men håller inte med om att budgetminskningen går ut över vården. 

Lars Nevander hävdar att om Region Skåne genomför allt som föreslås i budgeten så finns bara en väg att gå.

– Då måste man öka intäkterna, höja skatten och öka olika avgifter, säger Lars Nevander.