Nytt vittne mot kvinnojouren i hovrätten

Idag fortsatte rättegången i Göta hovrätt mot de kvinnojourskvinnor från Tranås, som hjälpt en mamma att gömma undan sig och sina barn - trots att det var pappan, som hade vårdnaden om barnen.

Jourkvinnorna har hela tiden nekat till att de kände till vårdnadsförhållandet, men idag trädde ett nytt vittne fram, som tvärtom menade att detta var välkänt under alla åren, som kvinnan fick hjälp.

Ett skvaller-centrum, så beskrev det nya vittnet Tranås kvinnojour.

Under den andra dagen på rättegången mot jourkvinnorna motsade Birgitta Axfors, vad de andra jourkvinnorna tidigare har sagt.

Hon menar istället, att alla inblandade visste om och pratade om att mamman, som fick hjälp av jouren att gömma sig och barnen, egentligen inte hade någon vårdnad om dem.

Stämningen bland de jourkvinnor, som satt i åhörarbåset, var irriterad under vittnesförhöret och vittnet själv hade vissa svårigheter med att komma ihåg saker under vittnesförhöret i rättssalen.

Med sig hade hon sina dagboksanteckningar och hon blandade ibland ihop informationen. Advokat Anna Björklund, som företräder kvinnojourens ordförande i rättegången, ifrågasätter nu vittnet.

Advokat Anna Björklund ställer sig också frågande till varför vittnet inte har omfattats av någon förundersökning - eftersom hon i så fall också kan ha gjort sig skyldig till medhjälp, som de andra kvinnorna står åtalade för.

Mamman, som under nära sex år gömde undan sina barn, var också på plats i hovrätten och förnekar, att hennes vårdnadsförhållanden var allmänt kända hos Tranås kvinnojour .