Vårdcentral missade lungcancer

En patient som besökte vårdcentralen i Viskafors för långvarig hosta blev aldrig lungröntgad. Det här trots att en sådan röntgen var inplanerad.

När patienten återkom två och en halv månad senare konstaterades lungcancer.

Nu lex Maria-anmäler primärvården i Södra Älvsborg händelsen till Socialstyrelsen.