Renbetestvist kan tvinga till slakt på ren

Nu kan samebyarna i Härjedalen tvingas att slakta ut en fjärdedel av sina renar.

Orsaken är att renägare och markägare fortfarande är långt från ett avtal om villkoren för arrende av vinterbete i Härjedalen.

Länsstyrelsen föreslår drastiska neddragningar i högsta renantal för de fyra samebyarna i Härjedalen.

För exempelvis Handölsdalen skulle det innebära nära på en halvering av det tillåtna renantalet.

Orsaken är enligt länsstyrelsen att renantalet måste anpassas till de tillgängliga markerna och de nuvarande siffrorna för varje samebys högst tillåtna renantal fastställdes redan 1989.