Torsdag 15 november

12.10: Arbetsgivarorganisationen, Teknikföretagen, i Laxå för att diskutera företagande med politikerna. Anna Eriksson, socialdemokrat och ordförande för kommunstyrelsen om situationen i kommunen.

12.30: Internbråk mellan sverigedemokraterna i Örebro län.

12.50: Riksdagen har beslutat om att tillåta hemlig avlyssning av brottslingar. Polisen i Örebro om avlyssning som metod i kampen mot brottslighet.