Lunds central byggs om för 100 miljoner

Lunds centralstation ska byggas om för 100 miljoner kronor. Bakgrunden är trängseln vid Malmös station i samband med byggandet av Citytunneln.

Under byggtiden är det så trångt i Malmö att alla tåg norrifrån inte kan köra ända dit utan måste vända i Lund. För att detta i sin tur ska bli möjligt måste både plattformar och spår förbättras i Lund. Bygget startas redan nästa år och finansieras av kommunen, regionen och Banverket tillsammans.