Ett steg mot Stornorrland

En majoritet av de femtio landstingspolitiker som idag samlades i Östersund har kommit överens om att inleda det praktiska arbetet med en regionbildning i Norrland.

Det är politiker från samtliga partier i de fyra nordliga länen som kan tänka sig bilda en eller två Norrlandsregioner. En arbetsgrupp bildas nu för att diskutera och se över konsekvenserna av ett Stornorrland.

I februari kommer ett besked i denna fråga.