Kvinnopoliser upplever diskriminering

En fjärdedel av Västernorrlands kvinnliga poliser upplever sig diskriminerade jämfört med sina manliga kollegor. De största orsakerna till diskrimineringen gäller löner, arbetsuppgifter och delaktighet i beslut.

Det syns i en undersökning gjord av Exquiro på uppdrag av polisförbundet.

15 procent av de kvinnliga poliserna i länet känner att de respekteras mindre än manliga poliser av medborgarna.