Elever startar aktionsgrupp

Flytten av Celsiusskolans populära utbildningsprofil juridik och kriminalteknik har fått elever på Celsiusskolan att starta en aktionsgrupp och har i sin tur engagerat föräldrar i frågan.

Helena Cavieses är mamma till en av de elever som kan komma att beröras av flytten till Fyrisskolan.
- Det är väldigt mycket oro kring det här. Det ger barnen ingen arbetsro. Jag oroar mig för hur min dotter mår och över kvaliteten i utbildningen framöver, säger hon.

De är många frågor som cirkulerar bland de elever som går på Celsiuskolans linjeprofil juridik och kriminalteknik. Eleverna uttrycker besvikelse, ilska och kräver nu svar av politikerna om varför linjen ska flyttas. Igår kväll fick de dit föräldrar för att tillsammans med lärare ge mer information om vad som kan hända. Imorgon i ett möte med politikern Mohamad Hassan hoppas de att få svar. Jeanette Lövstrand är en av lärarna och beskriver den största oron som tas upp i diskussionerna.
- De profilkurser vi erbjuder är inte desamma som den andra skolan erbjuder och det skapar förvirring hos de som söker.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se